Warunki wynajmu

 

Zasady wynajmu

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail). Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, model samochodu, data i godzina wynajmu, okres wynajmu oraz miejsce odbioru pojazdu.

Przy rezerwacji otrzymują Państwo gwarancję niezmienności ceny – gwarantujemy, że cena zarezerwowanego nawet dużo wcześniej samochodu nie ulegnie zmianie do dnia wypożyczenia.

Dokumenty

Do wynajmu samochodu potrzebne są dwa dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość Najemcy.

Wiek kierowcy

Wynajmujący lub kierowca musi mieć ukończone 20 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 6 miesięcy.

Czas trwania wynajmu

Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu Najemcy i liczony jest w oparciu o pełne cykle dobowe (24h).

Limity kilometrów

Obowiązuje limit w wysokości 300 kilometrów na busy 8 osobowe oraz 200 kilometrów na pozostałe samochody. Limity naliczane są na dobę (limity sumują się). Całkowity limit kilometrów równa się iloczynowi limitu dobowego i ilości dni wynajmu. Przykład: 300km x 10dni = 3000km, jest to całkowity ustalony limit kilometrów na 10-cio dniowy okres wynajmu . Koszt każdego rozpoczętego kilometra powyżej ustalonego limitu wynosi 0,49zł.

Formy płatności

Płatność za wynajem samochodu pobierana jest za cały okres wynajmu z góry.

Kaucja

Na czas wynajmu pobierana jest kaucja w wysokości od 1000zł. do 2500zł. w zależności od marki wynajmowanego samochodu. Kaucja jest zabezpieczeniem na wypadek: ewentualnego uszkodzenia samochodu, niedotankowania auta, przekroczenia ustalonego limitu kilometrów, złamania warunków umowy wynajmu.

Ubezpieczenia

Każdy samochód wynajmowany objęty jest ubezpieczeniem w zakresie OC, AC, NNW, Assistance na terenie całej Europy. Udział własny w szkodzie rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco wynosi 1000zł brutto.

Stan pojazdu i paliwo

Pojazd przekazywany Najemcy jest zawsze czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa i płynu do spryskiwaczy. Samochód powinien zostać zwrócony w takim samym stanie, z tym samym stanem paliwa oraz płynem do spryskiwaczy. W innym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami za brakujące paliwo i płyn, powiększonymi o koszt obsługi serwisowej. W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu Najemca zostanie obciążony kosztami myjni.

Miejsce wynajmu i zwrotu pojazdu

Wynajem i zwrot pojazdów odbywa się codziennie w godzinach 08:00 – 20:00 w siedzibie firmy.

Jeżeli podstawienie/odbiór samochodu będzie miało miejsce pod wskazanym adresem, opłata za dodatkową usługę wyniesie 3zł za kilometr, naliczana w jedną stronę (minimum 50zł brutto).